Prvý rok FiiFree

Presne pred rokom sme po viac ako 30-mesačnom vývoji a programovaní spustili aplikáciu FiiFree. Vnútorne som si zakázal hodnotiť výsledky našej práce skôr ako po jednom roku prevádzky. Dnes nastal správny moment na zhrnutie našej práce.

V minulosti som zakladal alebo pomáhal rozbiehať niekoľko spoločností. Ak spočítam celkové úsilie, ktoré som vynaložil pri vzniku všetkých spoločností dokopy (Tatra Clima, Edymax, VTS Clima Slovensko, Martini a Flowair Slovakia) tak sa nedostanem ani na 10% úsilia, ktoré bolo potrebné vynaložiť pri vzniku FiiFree. Bolo to náročné. Veľmi náročné.

Ako to celé vlastne bolo…

Je obrovský rozdiel rozbehnúť firmu ktorá ponúka už existujúci produkt alebo službu a firmu, ktorej produkt na trhu ešte neexistuje. Je to náročné na mentálnu stránku, pretože v každom jednom kroku je neistota. Je to doslova ako expedícia na neprebádané územia. Je to náročné na časovú stránku, pretože plánujete a organizujete niečo o čom vôbec netušíte a ak ste vnútorne dôsledný a precízny človek, tak vás ide mnohokrát roztrhnúť od zlosti, pretože ste takmer žiadnu aktivitu nesplnili v plánovanom termíne. No a samozrejme je to náročné na rozpočet pretože s narastajúcim časom a snahou zakomponovať do prebiehajúcich programátorských prác nejakú tú novú isto-iste užitočnú a „nevyhnutnú“ fičúrku (feature), sa pôvodné náklady zvyšujú niekoľkonásobne. V našom prípade 6-násobne.

Ďakujem …

Preto sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na neľahkých začiatkoch  a pomohli mi tak aplikáciu FiiFree spustiť. Bez Matúša, Lukáša, Roba, Michala, Jirka a Mira by som to nedokázal a táto jedinečná aplikácia a doposiaľ neexistujúca pomôcka pri sledovaní nákladov za energie pre domácnosti by nikdy nevznikla.

FiiFree beží presne rok a za celý čas sme nezaznamenali žiaden technický problém, ktorý by spôsobil nefunčnosť aplikácie. Až po spustení som sa dozvedel, že až 70% nových projektov v IT sektore skončí neúspechom a nikdy sa dotiahnutú do konca. Nám sa to podarilo na prvý krát. Ale ako som už spomínal, bolo to veľmi náročné.

Výsledky po roku

Za rok prejavilo o aplikáciu záujem takmer 2 500 užívateľov. V prvých dňoch po spustení sme zaznamenali vysoký nárast nových užívateľov a nevedeli sme úplne presne identifikovať príčinu takéhoto záujmu. Dnes viem presne, čo to spôsobilo. Bola to reportáž v Hlavných správach v RTVS a na Markíze. Spoznali sme silu televízie. Odvtedy lepšie chápem všetky opakujúce sa reklamy mobilných operátorov a iných pravidelných zadávateľov reklamy.

Pochopil som vetu :

„Dôležité je byť na očiach“.

Preto ma mimoriadne potešil organický rast počtu užívateľov aj po ukončení nákupu reklamy v digitálnom prostredí. Jednoznačne sa potvrdzuje, že ľudia majú záujem o sledovanie nákladov za energie formou porovnávania s ostatnými domácnosťami. Potvrdilo sa moje očakávanie o šírení FiiFree medzi ľuďmi formou referencie. Z toho mám veľkú radosť 😃.

Energie Vás zaujímajú

Teším sa z narastajúcej popularizácie témy o energiách ktorú spustili v poslednom čase rôzni dodávatelia energií ale aj iný hráči na energetickom trhu. Je v záujme všetkých aby sa ľudia dozvedali o možnostiach ako zabrániť zbytočnému plytvaniu s energiami a ako si znížiť výdavky za energie. Som presvedčený o obrovskom potenciáli v oblasti znižovania nákladov za energie a  využívaní obnoviteľných zdrojov energií. Našim príspevkom v edukácií spotrebiteľov je portál Krotitelia Energií, prostredníctvom ktorého poskytujeme užitočné informácie o energiách. Veľmi nám s ním  v začiatkoch pomohli Peter s Romanom z  agentúry ReputationN. Aj vďaka nim si „Krotitelia“ našli mnoho fanúšikov a pravidelných čitateľov kvalitných článkov, ktoré má v poslednom čase na starosti naša kolegyňa Zlatica.

1.aukcia bola neúspech

Nie všetko sa nám podarilo tak ako sme si predstavovali. Dôležitá bola pre nás 1.aukcia energií pre domácnosti, ktorú sme organizovali koncom minulého roka. Napriek výbornému výsledku v náborovej kampani, kedy sme požadovaný kumulatívny objem v spotrebe plynu prekročili 10-násobne, aukcia neprebehla pretože sa do nej zapojil iba jeden dodávateľ. Napriek počiatočnému prísľubu od viacerých významných dodávateľov plynu sa v deň konania aukcie prihlásil iba jeden z nich, v dôsledku čoho sme aukciu vyhlásili za neplatnú. Veľmi nás to mrzí pretože sme prostredníctvom aukcie mohli mnohým domácnostiam ušetriť nemalé finančné prostriedky. Z tohto neúspechu sme sa poučili a pripravujeme nové aktivity, ktoré zverejníme v 2. polroku.

Na čom pracujeme

Taktiež usilovne pracujeme nad ďalšími vylepšeniami. Momentálne sme vo fáze vývoja mobilnej aplikácie, ktorá bude slúžiť na sledovanie priebežnej spotreby energií. Na rozdiel od FiiFree, kde pracujeme s vyúčtovacími faktúrami s celkovými ročnými spotrebami a nákladmi, tak v mobilnej aplikácii si budú môcť užívatelia svoje spotreby zaznamenávať priebežne, hoci aj každý deň. Túto mobilnú aplikáciu by sme radi spustili ešte v tomto roku.

Držte nám palce!

 

Marián Dlugoš
spoluzakladateľ FiiFree